Czym są szkolenia BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzanie zarówno wstępnych, jak i okresowych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obowiązek ten wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą również zasad organizacji tego typu szkoleń oraz sposobów ich przeprowadzania. Pracodawca nie Czytaj dalej…